Ptaki

 

„Czuję przymus wałęsania się i przymus powrotu – instynkt, który jak u ptaków wskazuje mi drogę do domu.”
Bruce Chatwin