Ważki i inne bezkręgowce

„- Muszę poznać dwie lub trzy gąsienice, jeśli chcę zawrzeć znajomość z motylem”
   Antoine De Saint – Exupery