Mgły i inne zjawiska

             „Musimy podróżować tam, gdzie możemy napotkać nasz strach”  John Berryman