Widoki

„Pieszo i beztrosko ruszam w drogę szeroką, zdrowy, wolny, świat przede mną, długa brązowa ścieżka, co wiedzie wszędzie, dokądkolwiek zechcę pójść”
Walt Whitman